Coaching

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Coaching

Coaching is een aanvulling op het Eigen Regie Model. Met Eigen Regie houden werkgever en werknemer het initiatief om zoveel mogelijk zelf te kunnen en mogen doen. Het uitgangspunt bij Coaching is dat leidinggevende en medewerker beide een verantwoordelijkheid hebben in de verzuimreductie, maar hier ondersteuning bij kunnen gebruiken. De werknemer draagt zorg voor de eigen fysieke en mentale gezondheid en voor voldoende motivatie. De leidinggevende is op zijn beurt verantwoordelijk voor het stimuleren van de betrokkenheid en de (loopbaan)ontwikkeling van de medewerker. Ook zorgt hij ervoor dat iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken binnen het verzuimbeleid. Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn in de eerste plaats vervelend voor degene die het betreft, maar ook voor de organisatie. Het bedrijf zal de uitgevallen medewerker moeten vervangen en werkgever en werknemer moeten aantoonbaar voldoen aan alle wettelijke eisen omtrent beperking van het ziekteverzuim. Als het verzuim langdurig of zelfs permanent is, moet de werkgever het loon van de uitgevallen medewerker nog lange tijd doorbetalen. Dat levert een enorme kostenpost op, want ook de vervanger moet worden betaald. De arbeidsongeschikte werknemer gaat er zelf na enige tijd financieel ook behoorlijk op achteruit. Om de financiële, organisatorische en emotionele gevolgen te beperken, verdient ziekteverzuim dus alle aandacht. In het belang van de medewerker zelf, maar ook van de organisatie. Met Coaching biedt Werk op Recept extra begeleiding voor werkgever en werknemer binnen het Eigen Regie Model. Zo kan Werk op Recept adviseren over de juiste begeleiding, de wettelijke verplichtingen en een WVP-proof proces.