Consultancy

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Consultancy

Om het Eigen Regie Model te voeren dient de werkgever zelf zorg te dragen voor het casemanagement. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat zowel leidinggevenden als P&O voldoende kennis van zaken hebben om de verzuimbegeleiding adequaat te kunnen begeleiden wanneer de werkgever er voor kiest om zelf het casemanagement uit te voeren. Daarnaast is dit alleen mogelijk als het gedragsmodel als uitgangspunt wordt gehanteerd. Steeds vaker kiezen werkgevers voor het Eigen Regie Model met ondersteuning door een interne of externe casemanager. Voor goed casemanagement is een gedegen kennis noodzakelijk van de sociale verzekeringswetten. Niet iedere organisatie heeft de juiste kwalificaties in huis om dit volledig zelfstandig - dus ook zelf optreden als casemanager - te kunnen vormgeven. Buiten kennis van wet- en regelgeving heeft dit ook te maken met kennis over de samenwerking met zelfstandige werkende arboprofessionals, zoals bedrijfarts of eventuele andere deskundigen. Indien gewenst kan Werk op Recept voor u analyseren of het Eigen Regie Model ook geschikt is voor uw organisatie. Primair hanteert Werk op Recept als uitgangspunt dat uw het casemanagement in eigen beheer neemt binnen uw organisatie. Mocht echter uit de analyse blijken dat uw organisatie meer gebaat is bij extern casemanagement dan kan Werk op Recept u, met behulp van zijn samenwerkende partners, adviseren in de keuze van goed extern casemanagement. Hoewel Werk op Recept er door zijn werkwijze belang bij heeft dat u als werkgever voor het Eigen Regie Model kiest, zal Werk op Recept uw organisatie niet adviseren om het Eigen Regie Model te hanteren als uw organisatie hiertoe onvoldoende geëquipeerd is, dan wel dat uit analyse blijkt dat het gedragsmodel in onvoldoende mate als uitgangspunt gehanteerd kan worden. Wanneer u voor Werk op Recept kiest voor uw bedrijfsgeneeskundige consultancy, dan kiest uw voor een reëel en haalbaar advies dat rekening houdt met wensen en kosteneffectiviteit.