Werk op Recept adviseert en begeleidt organisaties die hun arbodienstverlening willen vormgeven volgens het Eigen Regie Model. De gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen Regie Model komen vaak lager uit dan bij veel andere vormen van arbodienstverlening het geval is door de gerichte inzet van professionals.
Binnen het Eigen Regie Model spelen  vaak leidinggevenden en P&O namens de werkgever een centrale rol bij het terugdringen van ziekteverzuim. Het is daarom belangrijk dat u als leidinggevende of P&O medewerker wordt gefaciliteerd in kennis en vaardigheden hoe u uw rol binnen het Eigen Regie Model het best vorm kunt geven.
Coaching is een aanvulling op het Eigen Regie Model. Met Eigen Regie houden werkgever en werknemer het initiatief om zoveel mogelijk zelf te kunnen en mogen doen. Met Coaching biedt Werk op Recept extra begeleiding voor werkgever en werknemer binnen het Eigen Regie Model. Zo kan Werk op Recept adviseren over de juiste begeleiding, de wettelijke verplichtingen en een WVP-proof proces.
Werk op Recept adviseert in de opzet en uitvoering van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) de opvolger van het  Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). Voor de werkgever is het PMO een goed instrument om de gezondheidsrisico’s van het werken binnen de organisatie in beeld te brengen. Door middel van het PMO kan het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers bewaakt en verbeterd worden.
Om het Eigen Regie Model te voeren dient de werkgever zelf zorg te dragen voor het casemanagement. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat zowel leidinggevenden als P&O voldoende kennis van zaken hebben om de verzuimbegeleiding adequaat te kunnen begeleiden. Daarnaast is dit alleen mogelijk als het gedragsmodel als uitgangspunt wordt gehanteerd. Werk op Recept kan analyseren en/of adviseren ten aanzien van de toepassing van het Eigen Regie Model binnen uw organisatie.
Het Eigen Regie Model hanteert het gedragsmodel als uitgangspunt. Dit betekent dat ook sociale omstandigheden en leefgewoonten van een verzuimende werknemer potentieel van invloed zijn op het verzuim van de werknemer. Een ongezonde levensstijl van uw medewerker kan leiden tot een langduriger uitval dan strikt genomen noodzakelijk op basis van de klacht of het ziektebeeld. Werk op Recept kan uw organisatie adviseren hoe om te gaan met lifestyle aspecten.  

Diensten

Werk op Recept levert diverse diensten op bedrijfsgeneeskundig gebied. Welke diensten dit allemaal zijn kunt u hieronder bekijken. Mocht u een vraag hebben die u niet beantwoord ziet of een toelichting wilt hebben op de geboden diensten, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Werk op Recept levert diverse diensten op arbeidsgeneeskundig vlak

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Verzuimbegeleiding

Verzuimtraining

Coaching

PMO/PAGO

Consultancy

Lifestyle