Lifestyle

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Lifestyle

Het Eigen Regie Model hanteert het gedragsmodel als uitgangspunt. Dit betekent dat ook sociale omstandigheden en leefgewoonten van een verzuimende werknemer potentieel van invloed kunnen zijn op het verzuim van de werknemer. Een ongezonde levensstijl van uw medewerker kan leiden tot een langduriger uitval dan strikt genomen noodzakelijk op basis van de klacht of het ziektebeeld. U bent werkgever en u wilt dat uw werknemers zo min mogelijk ziek zijn en zeker niet op lange termijn. Of u bent werknemer en u wilt ook zo min mogelijk ziek zijn en zeker niet in de WIA terecht komen. Van iedereen wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen betreffende hun duurzame inzetbaarheid. Wanneer gekeken wordt naar verzuimpreventie komt gezondheidsbeleid steevast als een belangrijk item naar voren. Het handelt hier om het zorgdragen voor bewustwording bij de medewerkers van hun leefstijl en het effect daarvan op hun werkprestaties (balans werk-privé, ambitie en gezondheid). Werkgevers vinden lifestyle vaak een lastig element om met werknemers te bespreken. Vijftig procent van de Nederlandse werkgevers vindt dat zij zich niet moet bemoeien met de gezondheid van hun werknemers en hoe zij leven. Dat zijn de resultaten van een poll die De Financiële Telegraaf Ondernemer (januari 2015) hield onder ruim vierduizend ondernemers. Op de stelling ‘Als ik het voor het zeggen had, zou mijn personeel stoppen met ongezond leven’ antwoordt de helft van de werkgevers ‘Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf’. Geen slimme instelling aangezien investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers werkgevers veel geld oplevert. Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1 procent daalt, scheelt dat alle Nederlandse werkgevers samen jaarlijks 2,6 miljard euro in kosten. Per werknemer komt dit neer op een bedrag van zo’n 400 euro per jaar. Wanneer u als werkgever graag advies wilt hebben of en hoe u lifestyle aspecten binnen uw organisatie zou kunnen introduceren en duurzaam implementeren dan is Werk op Recept u hierin graag van dienst.