Medische Keuringen

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

PMO/PAGO

W E R K O P P R E E C T
Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet dient een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid te stellen om periodiek een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Dit onderzoek staat bekend als het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en is de opvolger van het Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO). REGELGEVING PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK Een werkgever is niet verplicht om een PMO te laten uitvoeren bij alle werknemers maar moet hen slechts de mogelijkheid van een PMO bieden. Wanneer een werkgever deze mogelijkheid niet biedt heeft de ondernemings- raad (OR) het recht de werkgever hierop te wijzen. De verplichte periodieke keuringen die werknemers in bepaalde branches moeten ondergaan, kunnen ook in het PMO worden opgenomen. Een werknemer is op zijn beurt niet verplicht gebruik te maken van de mogelijkheid om een PMO te ondergaan maar kan zelf de keuze maken om dit wel of niet te doen. Voor bepaalde branches is echter in de CAO vastgelegd dat deelname aan het PMO wel verplicht is. Een PMO heeft geen rechtspositionele gevolgen. Dit kan anders zijn wanneer het om een verplichte keuring gaat. DOELEN PMO In de leidraad Preventief Medisch Onderzoek voor werkenden van de NVAB (2013) staan 3 kerndoelen beschreven: Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij individuele en groepen medewerkers. Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen medewerkers in relatie tot het werk. Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele medewerkers. Om de inhoud van een PMO goed te kunnen vaststellen is het nodig om vanuit de risico-inventarisatie en -evaluatie de restrisico's te weten.. INHOUD PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK Omdat het PMO een preventief doel heeft, betreft het niet alleen een onderzoek maar ook (indien nodig) interventies. Het PMO bestaat uit een medisch onderzoek eventueel aangevuld met een een vragenlijst. De invulling van het medisch onderzoek wordt samen met de werkgever bepaald. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan eventuele riskante leefgewoonten die de werknemer heeft en wordt er indien nodig leefstijladvies gegeven. Tijdens het PMO zal de keuringsarts zowel vragen stellen over de huidige medische situatie en de medische voorgeschiedenis als over de werkomstandigheden en -beleving. Om eventuele gezondheidsklachten en -risico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de keuringsarts daarnaast een lichamelijk onderzoek. Bij het PMO van werkenden betreft het een vrijwillig medisch onderzoek, waarna bespreking met de werknemer volgt van de uitslag, en het op basis hiervan geven van adviezen en uitvoering van of verwijzing voor interventies. Het PMO kan leiden tot een terugkoppeling op groepsniveau aan het bedrijf. KOSTEN PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK De kosten van het PMO worden door de werkgever betaald (soms wordt een deel van de kosten door de zorgverzekeraar vergoed). De prijs van het PMO is afhankelijk van de inhoud van de keuring. Werk op Recept kan uw organisatie adviseren over opzet en uitvoering van een PMO binnen uw organisatie op basis van uw RI&E en eventueel aanvullende vraagstelling. Desgewenst kan Werk op Recept ook in samenwerking met zijn partners het PMO ook daadwerkelijk voor uw organisatie uitvoeren. Neem hiervoor contact met ons op.