Verzuimbegeleiding

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Verzuimbegeleiding

A

R

B

O

V

E

R

Z

U

I

M

H

E

R

S

T

E

L

Z

I

E

K

T

E

Werk op Recept adviseert en begeleidt organisaties die hun arbodienstverlening willen vormgeven volgens het Eigen Regie Model. Een werkgever kan zelf of via een ingehuurde gecertificeerd deskundige de preventie en begeleiding van ziekteverzuim regelen. Dit is de maatwerkregeling en wordt het zogenaamde Eigen Regie Model genoemd. Door de totstandkoming van de Maatwerkregeling in de Arbowet van 2005 is een wettelijke basis ontstaan voor bedrijven om zonder gecertificeerde arbodienst verantwoorde verzuimbegeleiding en arbozorg intern te organiseren. Binnen de maatwerkregeling regelt de werkgever de arbodienstverlening zelf. Werkgevers kunnen hun arbodienstverlening daardoor beter aanpassen aan de situatie binnen het bedrijf. De werknemers moeten wel instemmen met de vorm van arbodienstverlening die de werkgever gekozen heeft. Dat kan via overeenstemming in de cao, met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Kenmerken van het Eigen Regie Model: De organisatie heeft de volledige regie over het verzuimproces; Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en de organisatie heeft zelf regie over de       randvoorwaardelijke zaken die in het verzuimproces aan bod komen; De bedrijfsarts heeft de rol van adviseur van de leidinggevende en de werknemer, hij heeft daarmee geen          beslissende rol in het verzuimproces. Voordeel van het Eigen Regie Model is dat de organisatie maximale invloed kan uitoefenen op het verzuim, doordat zij zelf alle onderdelen van het verzuimproces regelt en bewaakt. Daarnaast sluit de dienstverlening van de diverse arbo-professionals maximaal aan op het eigen verzuimbeleid. Voorwaarde is wel dat de betrokkenen binnen de organisatie, in de regel leidinggevenden en P&O, over voldoende kennis en vaardigheden bezitten om het Eigen Regie Model ook adequaat te kunnen uitvoeren. Voorwaarde hierbij is dat de organisatie het gedragsmodel als uitgangspunt van haar verzuimbeleid hanteert. De gemiddelde kosten van arbodienstverlening volgens het Eigen Regie Model komen vaak lager uit dan bij veel andere vormen van arbodienstverlening het geval is door de gerichte inzet van professionals. Wanneer u als oragnisatie besluit over te gaan naar de maatwerkregeling, dan treedt Werk op Recept graag als uw partner op.