Training

06-24610082

Werk op Recept B.V. © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Werk op Recept

Merwedeplantsoen 31 3522 JS Utrecht Nederland
Mobiel: +31 6 2461 0082 Email:  Website: KvK: 71919686
W E R K O P P R E E C T
W E R K O P P R E E C T

Verzuimtraining

Binnen het Eigen Regie Model spelen  vaak leidinggevenden en P&O namens de werkgever een centrale rol bij het terugdringen van ziekteverzuim. Het is daarom belangrijk dat u als leidinggevende of P&O medewerker wordt gefaciliteerd in kennis en vaardigheden hoe u uw rol binnen het Eigen Regie Model het best vorm kunt geven. In het algemeen richten verzuimtrainingen zich vaak op verzuimgesprekken, variërend van de telefonische ziekmelding tot een gesprek met een werknemer die zich vaak ziek meldt. Werk op Recept onderschrijft zeker het belang hiervan,maar richt zich in zijn training primair op de organisatie die het Eigen regiemodel wil implementeren, of reeds geïmplementeerd heeft, om de relatie tussen casemanagent en bedrijfsarts te optimaliseren. Werk op recept hanteert het uitgangspunt dat zowel de casemanager als de bedrijfsarts het gedragsmodel als basis van hun handelen nemen. Dit betekent wel dat beide partijen een eenduidig inzicht dienen te hebben om dit ook in de praktijk tot een succes te maken. Voorwaarde hiervoor is een heldere, open communicatie, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de kennis en begrip over de wederzijdse verantwoordelijkheden. Zo zal het belang waarmee de casemanager de verzuimende werknemer tegemoet treedt in de regel anders liggen dan het belang waarmee de bedrijfsarts diezelfde werknemer tegemoet treedt. Op zichzelf is dit geen bezwaarlijk gegeven, maar vereist wel dat er een continue communicatieve ontwikkeling blijft in de relatie tussen casemanager en bedrijfsarts om te waarborgen dat er geen misverstanden ontstaan in de gezamenlijke doelstelling, namelijk het op een goede en verantwoorde manier re-integreren van de verzuimende werknemer. Dit blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Werk op Recept kan een trainig voor uw organisatie verzorgen, die zowel gericht op vergroting van kennis en vaardigheden kan zijn, alsmede een meer hands-on praktijkgerichte training, waarin door middel van rollenspel de dagelijkse praktijk kan worden beoefend.